Pożegnania Ks. Stanisława Jurczuka

W Wielką Sobotę zmarł diecezjalny duszpasterz niepełnosprawnych, założyciel i prezes Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej • Inicjator pieszych pielgrzymek osób niepełnosprawnych z Warszawy na Jasną Górę
 
W Wielką Sobotę 11 kwietnia 2020 roku, zmarł w wieku 63 lat,
z tego w kapłaństwie 35 lat
ś † p
Ksiądz kanonik Stanisław Jurczuk
Duszpasterz niepełnosprawnych,
Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej
 
Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w Milanówku, po czym Ciało zostanie złożone na miejscowym cmentarzu parafialnym.
Pogrzeb śp. Księdza Stanisława, z uwagi na okoliczność stanu pandemii, będzie miał formę prywatną.
 
Dobry Jezu, okaż Księdzu Stanisławowi swoje miłosierdzie!

 

                                                                       Kanclerz Kurii oraz Duchowieństwo Archidiecezji Warszawskiej

W imieniu rodziny, przyjaciół, podopiecznych i współpracowników Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej żegnamy Cię Kochany Bracie, Wujku, Szefie, Przyjacielu, Stachu…My świadkowie Twojego życia za Świętym Pawłem wołamy dzisiaj!„w dobrych zawodach wystąpiłeś, bieg ukończyłeś, wiary ustrzegłeś. Na ostatek odłożono dla ciebie wieniec sprawiedliwości, który w owym czasie odda Pan”,(2 tm. 4,7-8). Błogosławimy Boga za każdy dzień Twojego życia między nami i ufamy, że przygarnie Cię w swoje miłosierne ramiona, jak Ty wielu z nas przygarniałeś. Do zobaczenia w Niebie!
 
Rodzina i przyjaciele
Niestety otrzymaliśmy dziś smutną wiadomość. Odszedł nagle ks. Stanisław Jurczuk – Prezes Karolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, Członek Narodowej Rady Rozwoju. Człowiek silnej wiary i silnej woli. Całym sercem pomagał innym. RiP.
 
Prezydent Andrzej Duda

Żegnamy Wspaniałego Duszpasterza, głęboko zaangażowanego w sprawy Kościoła i Ojczyzny, Kapłana o wielkim sercu, Przyjaciela osób niepełnosprawnych. Od 25 lat był prezesem oraz założycielem Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej. Inicjator pieszych pielgrzymek osób niepełnosprawnych z Warszawy na Jasną Górę, od 2016 roku członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie Rzeczpospolitej Polskiej.

Pełnił także funkcję dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brwinowie i Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Milanówku. Był laureatem wielu nagród za działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Odszedł Człowiek niezłomnej wiary, który posiadał dar łączenia posługi kapłańskiej z zaangażowaniem w sprawy publiczne.
Kapłan oddany Bogu, służbie bliźniemu i Ojczyźnie.
Łącząc się w bólu i poczuciu wielkiej straty, przekazuję wyrazy współczucia oraz słowa wsparcia
Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom.
Niech spoczywa w pokoju!
W imieniu własnym oraz Prawa i Sprawiedliwości

Jarosław Kaczyński

Dzisiejszej nocy, 11 kwietnia br., opuścił nas na zawsze ksiądz Stanisław Jurczuk, wyjątkowy człowiek, społecznik, osoba o wielkim sercu i ogromnej empatii. Był częścią naszej milanowskiej społeczności. Będąc dyrektorem milanowskiego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej niósł nadzieję, wsparcie i radość osobom, których los potraktował wyjątkowo niesprawiedliwie.

Ksiądz Stanisław był wielkim patriotą, człowiekiem oddanym Polsce i polskości. Był mieszkańcem Milanówka zaangażowanym w sprawy naszej Małej Ojczyzny. Był osobą, na której zawsze można było polegać, oddaną naszej milanowskiej racji stanu.

Dotychczasowy Milanówek nie będzie już tym samym miastem, które wszyscy znamy. Od dziś nasza Mała Ojczyzna pozostanie na zawsze osierocona z wyrwą, która nigdy się nie zabliźni.
Księże Stanisławie spoczywaj w pokoju.
Pozostający w smutku i modlitwie Twój przyjaciel

 
Z ogromnym smutkiem chciałbym poinformować, że w tym wyjątkowym dla nas czasie zmarł Ksiądz Stanisław Jurczuk, który od 1995 r. był Prezesem Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, znanym z działalności głównie w Brwinowie i Milanówku. Od 1990 r. był również duszpasterzem niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej. Jego życie było wypełnione służbą dla drugiego człowieka. Był laureatem wielu nagród za działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, tak często odrzucanych i marginalizowanych w społeczeństwie. Ciężko jest mi uwierzyć, że z dnia na dzień nie ma z nami Człowieka, który dawał z siebie tyle dobra! Pamiętajmy!
 
 
Starosta pruszkowski
Ze smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci śp. księdza Stanisława Jurczuka, zasłużonego i uhonorowanego wieloma nagrodami działacza na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
Śp. ksiądz Stanisław Jurczuk był od 1990 r. duszpasterzem niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej. Pełnił funkcję Prezesa Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, które od 1995 roku realizuje kompleksowy program rehabilitacji osób z niepełnosprawnością od najwcześniejszego dzieciństwa po późną starość. Od 2015 roku był członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, a od 2017 r. członkiem Rady Pomocy Społecznej. Pełnił też funkcję dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Milanówku i Brwinowie.
Jego odejście to ogromna strata dla środowiska wspierającego osoby z niepełnosprawnościami, to strata dla nas wszystkich. Rodzinie, Bliskim i Podopiecznym śp. księdza Stanisława Jurczuka składam wyrazy głębokiego współczucia.
 
Konstanty Radziwiłł Wojewoda Mazowiecki
Prezydent Andrzej Duda i Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda z żalem przyjęli wiadomość o śmierci księdza Stanisława Jurczuka.
 
Ksiądz Stanisław Jurczuk był członkiem sekcji Polityka społeczna Narodowej Rady Rozwoju, od 1995 r. Prezesem Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, a od 1990 r. duszpasterzem niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej. Ksiądz Jurczuk był także laureatem wielu nagród za działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
 
 
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski dla śp. ks. Stanisława Jurczuka
Prezydent RP Andrzej Duda nadał

za wybitne zasługi w działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i potrzebujących pomocy, za pracę duszpasterską i działalność społeczną
 
KRZYŻ KOMANDORSKI ORDERU ODRODZENIA POLSKI
pośmiertnie

ks. Stanisławowi Jurczukowi
 
duszpasterzowi osób niepełnosprawnych, założycielowi i prezesowi Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, inicjatorowi pieszych pielgrzymek osób niepełnosprawnych z Warszawy na Jasną Górę,członkowi Narodowej Rady Rozwoju.
 
 
Ks. Stanisław Jurczuk odznaczony pośmiertnie przez prezydenta
 
Ks. Stanisław Jurczuk – prezes Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, członek działającej przy prezydencie Narodowej Rady Rozwoju – otrzymał odznaczenie prezydenta – Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Uroczystościom pogrzebowym w parafii św. Jadwigi w Milanówku przewodniczył bp Rafał Markowski.
Ze względu na epidemię uroczystości pogrzebowe śp. ks. Stanisława Jurczuka, prezesa Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych odbyły się w gronie najbliższych. Wzięła w nich udział siostra bliźniaczka i trzech braci. Specjalny wieniec przekazała para prezydencka. Przed liturgią minister z kancelarii prezydenta RP odczytał list, w którym Andrzej Duda dziękował zmarłemu kapłanowi za jego oddaną posługę niepełnosprawnym. W dowód uznania za zaangażowanie jako społecznika, śp. ks. Stanisław Jurczuk otrzymał pośmiertnie od prezydenta Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.
Podziękowania za posługę
W czasie mszy pogrzebowej bp Rafał Markowski dziękował Bogu za życie i kapłańską posługę śp. ks. Jurczuka, zwracając uwagę na jego wyjątkowy charyzmat. – Osobom niepełnosprawnym oddał całe swoje życie, całą swoją energię. Walczył o ich normalność, o ich udział w życiu Kościoła. To on zabiegał, aby ludzi niepełnosprawni mogli uczestniczyć w katechizacji, w przygotowaniu do sakramentów, w liturgii mszy św. Wiedział, że w ten sposób łączy tych ludzi, którzy doświadczają cierpienia z Chrystusem, z Jego miłością – powiedział bp Markowski.
Nawiązując do swoich osobistych doświadczeń biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej wyznał: – Byłem pełen podziwu dla jego zaangażowania, energii, którą wkładał w to, co robił. To była prawdziwa kapłańska ofiara. Jego nagła śmierć była niejako dopełnieniem tego, co całe życie czynił – powiedział bp Markowski.
W czasie mszy pogrzebowej kazanie wygłosił ks. prał Jan Sikorski. Duchowny zwrócił uwagę, że „śp. ks. Jurczuk był niezwykle samodzielną osobą. Zdynamizował całe środowisko niepełnosprawnych zakładając najpierw w parafii Stowarzyszenie Rodzin Niepełnosprawnych. Z czasem stworzył struktury na poziomie całej archidiecezji warszawskiej. Następnie został członkiem sekcji Polityka Społeczna Narodowej Rady Rozwoju” – powiedział kaznodzieja.
Silny i wrażliwy
Mówiąc o osobistych zaletach śp. ks. Jurczuka, ks. Sikorski przypomniał, że zmarły pochodził z Podlasia. – Był człowiekiem niezwykle silnym, mocnym a jednocześnie wrażliwym na każdą ludzką potrzebę. Jego szczególną miłością byli niepełnosprawni, którymi zajmował się jak brat, ojciec, matka. Trudno było sobie wyobrazić kogoś bardziej oddanego, niż on – wspominał ks. Sikorski.
Duchowny zwrócił również uwagę na zdolności organizacyjne zmarłego. „Jako proboszcz byłem dumny z tego, co robił, z tego, jak potrafił stworzyć szkolę integracyjną, jak zarządzał Katolickim Stowarzyszeniem Niepełnosprawnych. Ludziom zabraknie kogoś, kto ich naprawę kochał” – powiedział ks. Sikorski.
Gościem placówki kilkakrotnie była Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda.
Ks. Stanisław Jurczuk zmarł 11 kwietnia w Wielką Sobotę. Miał 63 lata. Od 1995 r. był Prezesem Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, od 1990 r. duszpasterzem niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, był też członkiem sekcji Polityka społeczna Narodowej Rady Rozwoju. Ksiądz Jurczuk był laureatem wielu nagród za działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 
Radio dla Ciebie
W kościele świętej Jadwigi w Milanówku odbyły się uroczystości pogrzebowe zmarłego w Wielką Sobotę księdza Stanisława Jurczuka. Duszpasterz niepełnosprawnych, założyciel i prezes Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
 
Wiceprezes Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej podkreśla, że zmarły duchowny był dla swoich współpracowników i podopiecznych duchowym ojcem i przewodnikiem.
 – Dla niego najważniejsze były osoby niepełnosprawne, chciał, by uczestniczyły w życiu publicznym, by świat je zauważył. Tworzył ośrodki, domy dziennego pobytu dla niepełnosprawnych ruchowo i umysłowo i ich rodzin. Zorganizował programu kompleksowej rehabilitacji, od dzieciństwa do późnej starości – mówił.
 Pierwszy ośrodek zorganizował przy parafii świętego Józefa na warszawskim Kole.
 Na prośbę proboszcza księdza Jana Sikorskiego przygotowywał do pierwszej Komunii dzieci niepełnosprawne. To zapoczątkowało działania księdza Jurczuka na rzecz niepełnosprawnych.
 Zakładał dla nich domy rehabilitacyjno-opiekuńcze w Warszawie przy ulicy Karolkowej, następnie w Brwinowie i Milanówku.
 Ksiądz Jan Sikorski wspomina księdza Jurczuka jako kapłana oddanego swoim podopiecznym.
 – Zajmował się nimi jak najlepszy ojciec, był jednocześnie świetnym organizatorem i bardzo ciepłym, serdecznym człowiekiem – mówi.
 Dodał, że jego niepełnosprawni podopieczni, byli bardzo zżyci z księdzem Jurczukiem.
 – Kochali go jak swoich rodziców, bardzo chętnie tu przychodzili  – wspominał ksiądz Jan Sikorski.
 Ksiądz Jurczuk był członkiem sekcji Polityki Społecznej Narodowej Rady Rozwoju, od 1995 roku – prezesem Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, a od 1990 roku – duszpasterzem niepełnosprawnych archidiecezji warszawskiej.
 W latach 1997-2001 był doradcą prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 Ksiądz Jurczuk zdobył wiele nagród za działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
 Był także dyrektorem Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Milanówku prowadzonego przez Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej.
 
Pogrzeb z uwagi na okoliczność stanu pandemii miał formę prywatną.
Trumnę z ciałem kapłana złożono na cmentarzu w Milanówku.
 
LAR