• Sprawozdanie za 2004 r.

    • Sprawozdanie merytoryczne
    • Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (Dz.U. 137, poz.1539 z późn. zm.)
    • Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (Dz.U. 137, poz.1539 z późn. zm.)