Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest zleceniodawcą projektów:

Konkurs 1/2020 „ Pokonamy Bariery”, kierunek pomocy 2

Nazwa projektu

„Pokonamy bariery” – Kompleksowa rehabilitacja i zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych prowadzona w DPS KSNAW w Brwinowie.

Termin realizacji projektu 01.04.2021 – 31.03.2024

Konkurs 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces”

 

Tytuł projektu: 

“Nastrojem na rozwój”-wszechstronna terapia, rehabilitacja i zajęcia usprawniające dla osób niepełnosprawnych prowadzone w Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczym KSNAW w Milanówku.

 

Termin realizacji projektu: 

 

01.04.2022-31.03.2025

Konkurs 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces”

 

Tytuł projektu: 

SAMODZIELNI I RADOŚNI- wielospecjalistyczna terapia i
zajęcia usprawniające prowadzone w Ośrodku rehabilitacyjno – terapeutycznym
KSNAW w Bliznem

 

 Termin realizacji projektu: 

 

01.04.2022-31.03.2025

Konkurs nr 4/2017 Samodzielni i skuteczni

 

„Kompleksowa rehabilitacja, terapia i zajęcia usprawniające dla osób niepełnosprawnych intelektualnie prowadzone w Domu Pomocy Społecznej KSN AW w Brwinowie”

Termin realizacji projektu  01.04.2018 do 31.03.2021

Projekt nr I
 
Nazwa projektu: Szansa – Rozwój – Niezależność
 
„Kompleksowa rehabilitacja, terapia i zajęcia usprawniające dla osób niepełnosprawnych intelektualnie prowadzone w DRO KSN AW w Milanówku”
 
Termin realizacji projektu  01.04.2019 do 31.03.2022

 

Projekty są współfinansowane ze środków PFRON.