Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej jest organizacją zrzeszającą osoby niepełnosprawne (głównie niepełnosprawne intelektualnie), ich rodziców, opiekunów, przyjaciół i wolontariuszy; utworzoną w 1995 roku i zatwierdzoną dekretem ks. Prymasa z dn. 2 lutego 1995r. KSN AW posiada osobowość prawną kościelną i cywilną, a od sierpnia 2004 r. ma status organizacji pożytku publicznego.

Przyjdź i porozmawiaj lub napisz do nas na adres:  ksnaw@ksnaw.pl